Check-in / check-out

Check-in na letišti

Odbavení neboli check-in na letišti probíhá u přepážek leteckých společností. Zde je zpravidla nutné předložit rezervaci letu a občanský průkaz nebo cestovní pas. Poté obdržíte palubní vstupenku a obdržíte informace o času nástupu a čísle brány (gatu).

 

 Během tohoto procesu bude:

  • ověřena rezervace letu v interním systému
  • provedena kontrola cestovních dokumentů
  • přidělena sedadla (pokud je ještě dostatečný výběr, můžete být tázáni, zda dáváte přednost místu u okna, uprostřed nebo v uličce)
  • předána zavazadla

Check-in na letišti

U mnoha leteckých společností můžete provést rezervaci svého místa již při rezervaci letu. Náklady na to se u jednotlivých leteckých společností liší, v některých tarifech jsou dokonce zahrnuty. Zejména rodinám s dětmi doporučujeme udělat si rezervaci předem, abyste mohli sedět společně.

Tip: Doporučené ubytování od Animodu: Nejlepší ubytování na Animod.cz

Odbavené zavazadlo je na přepážce zváženo a opatřeno visačkou s čárovým kódem, aby bylo možné zavazadlo třídicími stroji přiřadit a naložit do správného letadla. Ústřižek od visačky se přilepí k vašemu palubnímu lístku. Důležité: Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození vašeho zavazadla, budete tento ústřižek nezbytně potřebovat!

Pokud vaše zavazadlo překročí povolenou hmotnost (tento údaj obvykle najdete ve své rezervaci), bude účtován poplatek. Letecké společnosti obvykle účtují poplatek za každé další kilo, jiné mají paušály v přírůstcích po 5 kg. V každém případě jsou tyto poplatky podstatně vyšší než rezervace nadměrných zavazadel předem, které si můžete rezervovat až 24 - 72 hodin před odletem.

Check-in na letišti

Téměř všechny letecké společnosti nyní již nabízejí i odbavení online: své údaje můžete zadat na webových stránkách letecké společnosti online přibližně 72 hodin před odletem. Můžete si vybrat sedadlo a poté e-mailem obdržíte palubní lístek, který si vytisknete. Pokud budete odbavovat zavazadla, na letišti obvykle existují speciální přepážky pouze pro odbavení  zavazadel, kde je zpracování mnohem rychlejší, protože všechna vaše data jsou již k dispozici. Cestující bez zavazadel se mohou s vytištěným palubním lístkem vydat rovnou na bezpečnostní kontrolu.

Na mnoha letištích existují takzvané samoobslužné terminály. Tam se můžete odbavit zadáním svých údajů, podobně jako při odbavení online. Terminál vám pak okamžitě vytiskne palubní vstupenku.

Check-in v hotelu

Check-in v hotelu

Při příjezdu do hotelu probíhá přihlášení neboli check-in, během kterého bude:

  • ověřena rezervace pobytu v rezervačním systému
  • provedena kontrola identity
  • vyplněn registrační formulář
  • přidělen pokoj
  • poskytnuty informace o službách v hotelu

První kontakt při příjezdu do hotelu proběhne na recepci, kde recepční po předložení rezervace nebo uvedením příjmení zkontroluje vaši rezervaci. Následně budete vyzváni k vyplnění takzvaného registračního formuláře. To, zda je či není třeba vyplnit registrační formulář, se liší stát od státu podle místních předpisů. Ve většině případůjsou požadovány údaje jako jméno, datum narození, adresa a délka pobytu a v zahraničí číslo pasu nebo občanského průkazu. V mnoha hotelech je pořizována kopie průkazu totožnosti a kreditní karty pro vyšší zabezpečení. Poté dostanete klíč nebo kartu od pokoje.

V mnoha velkých hotelech je recepce obsazena 24 hodin denně, takže příjezd je možný  kdykoli. Pokoje jsou však obvykle k dispozici až v určitou hodině (např. po 14 hodině), protože se musí nejprve uklidit po odjezdu přecházejících hostů. Pokud do hotelu přijedete dříve, ale váš pokoj ještě není připraven, mnoho hotelů poskytuje úschovnu zavazadel. Zatím můžete využít čas pro prozkoumání okolí hotelu.

Check-out

Check-out

Termín odhlášení neboli check-out se používá při opuštění hotelu. Na recepci vrátíte klíč nebo kartu od svého pokoje a obdržíte fakturu. Pokud jste svůj pobyt již zaplatili předem, budou vám účtovány pouze služby, které jste během svého pobytu v hotelu využili, například konzumace z minibaru nebo masáže.

Obvykle je nutné se z pokoje odhlásit do 11 hodin, aby mohl být pokoj připraven pro nové hosty. Pokud není hotel plně obsazen, je možné si pokoj za poplatek ponechat o několik hodin déle (pozdní neboli late check-out) . Alternativně bývá opět možnost uložení zavazadel na recepci. Tato možnost je atraktivní zejména při letecké dopravě, kdy je odlet naplánovaný až na pozdní odpoledne nebo večer. Hotelové poukazy od Animodu často bezplatný pozdní check-out již zahrnují.

V mnoha větších hotelových řetězcích již existuje možnost  provést check-in a check-out online. Tímto způsobem můžete ušetřit čekací dobu  na recepci a vyřídit všechny formality již předem. 

Závěrem

Využívání termínů check-in a check-out je spojeno především s leteckou dopravou a pobytem v hotelu. Check-in se používá také při cestování vlakem nebo při plavbě lodí.