Co je pokojová služba


Pokojová služba

Pokojová služba

Pokojová služba, známá také jako Room Service, je služba, kterou hotel na vyžádání poskytuje svým hostům. Ti si díky ní mohou vybrat různé pokrmy a pití z jídelního lístku a nechat si je přinést ke konzumaci na pokoj.

Pokojová služba je součástí oddělení hotelu, které se jmenuje Food & Beverage.

Dostupnost této služby většinou závisí na kategorii hotelu. Ve špičkových hotelech může host pokojovou službu využívat 24 hodin denně, jinde je dostupná přes den a potom v rámci časově omezené noční služby, v dalších hotelech je k dispozici jen do 22 hodin.

Tip: Doporučené postupy před cestou: Nejlepší rady na cesty

V jakém hotelu mohu očekávat pokojovou službu

V jakém hotelu mohu očekávat pokojovou službu?

Hotely s jednou až třemi hvězdičkami většinou pokojovou službu nenabízí, jídlo a pití však musí být k dispozici na místě.

Ve 4hvězdičkovém hotelu je kromě snídaně formou bufetu v hotelové restauraci k dispozici také snídaňové menu, které si v dopoledních hodinách mohou hosté přes pokojovou službu objednat na pokoji. Zároveň přes tuto službu mohou využít i 24hodinovou nabídku nápojů a 14hodinovou nabídku pokrmů.

Minibar a 24hodinová nabídka nápojů i pokrmů přes pokojovou službu patří mezi standardní nabídku v 5hvězdičkových hotelech.

Jak si mohu pokojovou službu objednat

Jak si mohu pokojovou službu objednat?

Z jídelního a nápojového lístku, který je k dispozici na pokoji, si můžete vybrat jakoukoliv položku a potom kontaktovat pokojovou službu na speciálním čísle uvedeném v jídelním lístku nebo zavolat na recepci.

Všechny nápoje i pokrmy jsou připravovány v hotelové kuchyni nebo v restauraci.

Objednávku po telefonu přebere pracovník pokojové služby. Při objednávce je možné sdělit, zda má host nějaké speciální požadavky nebo je potřeba zohlednit nějaké potravinové intolerance či alergie. Po přijetí objednávky by pokojová služba měla uvést přibližný čas, jak dlouho bude trvat příprava pokrmů a/nebo nápojů.

V případě větší objednávky je pro přepravu na pokoj možné využít servisní vozík. Pokud bylo objednáno teplé jídlo, bývají talíře zakryty nerezovým glošem, aby se zabránilo vychladnutí pokrmů (tento český výraz pochází z anglického slova „cloche“, což v překladu znamená poklop nebo zvon). Objednávku potom číšník co nejrychleji dopraví do příslušného pokoje, kde pokrmy i nápoje naservíruje. Host většinou podepíše objednávku i účet a celou útratu zaplatí až na konci svého pobytu v hotelu. Poté, co číšník odejde z pokoje, host si může v klidu vychutnat jídlo a pití.

Ceny pokojové služby

Ceny

Pokojová služba je zřídka kdy zdarma, cena za tuto službu však není přesně definovaná. Hotel si obvykle účtuje malý poplatek ve výši 2 až 5 euro, ale mohou samozřejmě existovat i výjimky.

V případě spokojenosti je vhodné dát personálu pokojové služby i nějaké spropitné. Mnoho servisních pracovníků má totiž poměrně nízký plat a jsou proto závislí na spropitném od hostů. Výše takového spropitného se liší a závisí nejen na poskytované službě, ale i na kategorii hotelu. Spropitné v luxusních hotelech tak bývá vyšší než v hotelech střední třídy nebo v penzionech.

Pokojová služba na okružních plavbách

Pokojová nebo kajutová služba je nabízena i na větších výletních lodích, jako jsou ty od společností AIDA nebo MSC Cruises. I zde se liší doba dostupnosti této služby, nabídka pokrmů a nápojů i cena za tuto službu.  Pokojová služba na výletních lodích je srovnatelná s pokojovou službou v hotelech.

A co rozvozová služba místo pokojové služby?

A co rozvozová služba místo pokojové služby?

Objednat si jídlo na hotelový pokoj přes rozvozovou službu bývá složitější. Zejména luxusní hotely rozvozovým službám doručovat objednávky do hotelu neumožňují. Důvodem je zejména bezpečnostní riziko, protože do hotelu vcházejí různí dodavatelé. Hotel by měl však měl hostům nabídnout určitou alternativu, a to zejména pokud není nabízena pokojová služba a hotel nemá vlastní restauraci. Řešením je třeba jednotná nabídka externího partnera hotelu, ze kterého si host může jídlo objednat.