Městská daň neboli místní poplatek z pobytu

Městská daň neboli místní poplatek z pobytu

Městská daň neboli místní poplatek z pobytu

Ať už tento poplatek dané město nazývá jako poplatek z pobytu, lázeňský poplatek nebo turistická daň, pro ubytovaného člověka to znamená, že za každou noc strávenou v ubytovacím zařízení zaplatí předem přesně stanovanou částku. Tento poplatek vybírá přímo hotel nebo penzion, ve kterém jsou turisté ubytováni, a je je připočítán na fakturu spolu s náklady na ubytování. Poplatky však nejdou ubytovacímu zařízení, ale jsou v plné výši přeposílány danému městu, ve kterém se zařízení nachází.

Tip: Doporučené ubytování pro ženy v Česku a okolí: Nejlepší ubytování pro Ženy

Jak vysoké jsou poplatky z pobytu?

Tyto poplatky jsou stanoveny buď jako pevná částka nebo se odvíjí od ceny ubytování, např. 5 % z čisté ceny za nocleh. Výši poplatku určuje obecní úřad. Na jeho výši se můžete předem informovat na webových stránkách města nebo v městském informačním centru.

Jak vysoké jsou poplatky z pobytu?

Kdo nemusí platit poplatek z pobytu?

Od placení tohoto poplatku jsou některé osoby osvobozeny. Jedná se např. o nevidomé osoby nebo držitelé průkazu ZTP a dále osoby mladší 18 let nebo osoby pečující o děti na zotavovací akci. Přesné výjimky z placení poplatku opět určuje místní finanční úřad.

Proč se tento poplatek vůbec musí platit?

Proč se tento poplatek vůbec musí platit?

Příjmy plynoucí z poplatků z pobytu jdou přímo danému městu a slouží k podpoře cestovního ruchu, propagaci města a jeho kulturních akcí.

Platí se tyto poplatky i v zahraničí?

V závislosti na zemi, ve které využíváte ubytovací služby, musíte platit různé poplatky. V německých městech musí městskou daň zaplatit přímo hoteliér, a proto je již zahrnuta v ceně ubytování. Turistická daň se platí i v  jiných evropských zemích, jako je Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, Francie, Slovinsko a Nizozemsko a opět se liší země od země. Může být už zahrnuta v ceně ubytování, nebo se musí zaplatit zvlášť na místě.

Platí se tyto poplatky i v zahraničí?